Webinars

RoomMate i Hjemmetjenesten kundecase Trysil

12 visninger
May 25, 2023

Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Samtidig er kapasiteten i de høyere trinnene i omsorgstrappen sprengt. Med RoomMate installert kan brukere i hjemmetjenesten med høyt pleiebehov bo hjemme lenger enn før. Oslo og Trysil Kommune deler sine erfaringer med bruk av RoomMate i hjemmetjenesten.

Er du leder i hjemmetjenesten? Eller kanskje ansvarlig for velferdsteknologi og kjenner en leder som kan ha nytte av å se hvilken viktig rolle den spiller i innføringen av smarte løsninger og hvilke gevinster det kan gi?

I dette webinaret deler vi i Sensio våre erfaringer fra vellykkede implementeringer av RoomMate hos over 200 kunder, og gir innsikt i mulighetene for digital transformasjon av tjenesten.

Hvilke utfordringer vil du møte, hvilke gevinster kan du oppnå og hva kreves av ledelsen og resten av helsepersonellet for å oppnå suksess?

Det holder ikke å installere velferdsteknologi på institusjonen og tenke at jobben er gjort. Det er nemlig da den største jobben begynner. Vi ønsker å hjelpe institusjoner, helsepersonell og ledere til å utnytte teknologien på best mulig måte for å skape størst mulig effekt og verdier – det er slik det blir #MerTidTilOmsorg.

 

Hva vil du lære?

  • Kort om hva RoomMate er og RoomMates potensiale for å drive digital transformasjon
  • Erfaringer fra vellykkede implementeringer i hjemmetjenesten på tvers av RoomMates 200 kunder
  • Kundecase med Oslo og Trysil kommune
  • Det blir også satt av tid til spørsmål og diskusjon i slutten av webinaret.

 

Målgruppe:

  • Ledere i helsetjenesten
  • Velferdsteknologi-ansvarlige
  • Andre som vil få et oversiktsbilde av hvordan man kan gjennomføre en vellykket digital transformasjon

 

PS. Alle som melder seg på vil motta webinaret i opptak i etterkant – uavhengig om du får deltatt live eller ikke.